Kort om akupunktur

Akupunktur har vært benyttet i Kina i nesten fem tusen år. I dag er det dokumentert at nesten alle lidelser kan behandles med akupunktur. Det gjelder både enklere lidelser som magekatarr, hoste, hjertebank, hodepine, søvnløshet, urinveisinfeksjon, smerteri muskel/skjelett og menstruasjonsforstyrrelser og mer kompliserte sykdommer som allergi, astma, lammelse, fibromyalgi, barnløshet og forhindret seksualfunksjon med flere.

Det er flere behandlingsteknikker innen akupunktur:

  • Tradisjonell akupunktur
  • Elektrisk akupunktur
  • Moxa
  • Kopping
  • Trekantnål
  • Varmenål
  • Mikrosystemakupunktur (hode, øye, øre, tunge m. fl.)

Basert på kinesiske forskningsresultater og Verdens helseorganisasjon (WHO- World Health Organization) er akupunktur spesielt egnet for behandling av mer enn 100 sykdommer. Til veiledning for våre pasienter har vi utarbeidet en liste over sykdommer som akupunktur kan hjelpe mot (liste).

En viktig fordel med akupunkturbehandling er at den ikke medfører bivirkninger. I behandlingen brukes det kun engangsnåler, og det er derfor ingen smittefare forbundet med behandlingen ved vår klinikk.