Priser (gjeldende fra 01-01-2022)

Første konsultasjon med behandling 800 kr. inkl. MVA 25%
Oppfølgende behandling 600 kr. inkl. MVA 25%