Priser (gjeldende fra 01-05-2017)

Første konsultasjon med behandling 600 kr
Oppfølgende behandling 400 kr