Priser (gjeldende fra 04-01-2021)

Første konsultasjon med behandling 650 kr
Oppfølgende behandling 480 kr