Priser (gjeldende fra 11-03-2019)

Første konsultasjon med behandling 650 kr
Oppfølgende behandling 450 kr